راه پیمایی حکومتی

بعد از راه پیمایی چهارشنبه نهم دی دوستان جوساز به همراه پشتیبانان بین المللی خود برای لکه دار کردن این حرکت عظیم آن را دولتی نامیدند. غافل از اینکه به قول رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای دولتی که می تواند در عرض ٢ روز چنین جمعیتی را بسیج کند مشخص است که چقدر این دولت دولتی مردمی است. اما در پاسخ به متلک ها و دروغ های دروغگویان سبز جواب این فرزند شهید واقعا جال بود. من که از خواندن آن ....

/ 0 نظر / 10 بازدید