برای سید خراسانی

اکنون

      زمستان دل های سرد

             به تاراج دست رنج مادرانی آمده است

                       که جز بهار

                            آرزوی دیگری در سر ندارند

 

 در پس های و هوی سرمای زمستان

          و از پشت ابرهای غلیظ خاکی

                    که با آسمان قهر کرده و زمین را می خراشند

                               بهار جلوه ی روی زیبای یار

                                        خود را می نمایاند

و مادران تاراج زده

        که به وعده آن پیر

              همان که دیروز وعده ظهور بهار داد

                          دل داده اند

                               دست هاشان به آسمان است و

                                   پای کوبان می خوانند که

ای دل افسردگان سرما زده

         که به شیوه باج

              به تاراج دسترنج ما آمده اید

 بدانید که مارا از شما ترسی نیست

چرا که

دل در گرو بهار داریم و

                        سر

                           در قدم یار

و بدانید که بهار خواهد آمد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید