جدا باید چه کار کرد؟

این روزها، وقتی اخبار غزه را از طرق مختلف می شنوم، مدام این سئوال در ذهنم تکرار می‌شود که از من چه کاری بر می‌آید؟ شاید حال خیلی از مردم دیگر هم همینطور باشد.

این تنها موردی نیست که این سئوال برای من یا شما پیش می‌آید، اما به نظرم این روزها مهمترین درماندگی و به اصطلاح کاسه چه کنم به دست گرفتن مربوط به همین مورد است.

کاش کسی بود و راه حلی برای این چه کار باید کرد داشت.

/ 0 نظر / 7 بازدید